Whakaputa

Pacific Islands - A Polynesian chief. Maru had promised his daughter's hand to Whakaputa's son and, when she married Tuakeha, Whakaputa killed one of Maru's servants, so precipitating a battle between the two clans. In some references, identified as Whakaputa, Te Rangi Whakaputa or Te Rangi Whakaputa.

Nearby Myths