Te Kore

New Zealand - The primaeval void: a creator-god of the Maori. He had many aspects such as Te Koretua- nia, Te Kore-tua-rua, Te Koretua- tahi, Te Kore-tua-para, Te Kore whiwhia, Te Kore-rawea, and Te Koretamaua referring to various properties of Te Kore as the void and was the begetter of many deities such as Te Ao-tu-roa, Te Ata, Te-Po and Whaitua. Sometimes referred to as Te Kore.

Nearby Myths