Mwari

African - The supreme god of the Shona people. Husband of Mashongavudzi. He is regarded as the creator of Mwetsi and later married the Rain Goddess. Also commonly called Mwari, Mwali, Mwali, Dzivaguru, Dzivaguru, Mbuya, Mbuya, Grandmother, Grandmother, Musikavanhu, Musikavanhu, Mutangakugara, Mutangakugara, Nyadenga or Nyadenga.

Nearby Myths